مجتمع مسکونی ملکی
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
مجتمع مسکونی قهرمانی
۲۱ فروردین ۱۳۹۵

مجتمع مسکونی ستایش فر 

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: آقای ستایش فر

موقعیت: تهران_ یوسف آباد

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

۴arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

دیدگاه ها بسته شده است