مجتمع تجاری، اداری سینا

 

مجتمع تجاری، اداری سینا

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری (طراحی داخلی)

کارفرما: شرکت خانه

موقعیت: تهران، میدان صنعت

 

 

 

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری02

تجاری:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری03 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری04 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری05 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری07 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری08 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری09 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری10

راهرو:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری11arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری12

اداری:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری14arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری15arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری16arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری17arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری19 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری20 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری21

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری22

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری18

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری23

فودکرت:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری24

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری13

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری25arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری26 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری27 arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری28

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب وردپرس خرید هاست طراحی سایت