فصلنامه-باغ-نظر

فصلنامه باغ نظر، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۹۴

باغ نظر فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی به زبان فارسی است که در زمینه پژوهش های نظری هنر (معماری، شهرسازی و تجسمی) از سال ۱۳۸۲ با حمایت پژوهشکده نظر منتشر می شود. توجه به هنر و تمدن ایران و شرق، معرفی آخرین دستاوردهای محققان ایرانی و گسترش مرزهای دانش از جمله اهداف مجله باغ نظر است.
تاکنون ۳۵ شماره از این نشریه منتشر شده است.

آنچه در شماره ۳۵ آن می خوانید:

– برنامه‌ریزی طراحی‌محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی/ اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهدی سعیدی

– ارزیابی طرح کارل فریش بر پیکربندی ساختار فضایی بافت قدیمی شهر همدان (با استفاده از تکنیک چیدمان فضا)/ محمد سعید ایزدی؛ عادل شریفی

– نقش مفهوم توده – فضا در تبیین مکان معماری/ محمدصادق فلاحت؛ صمد شهیدی

– ارزش‌های محله تاریخی و معیارهای تغییر در آن از نظر ساکنان/ محمود پورسراجیان

– تدوین معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی از منظر شاخص‌های مدیریت بحران شهری/ راحله حسینی

– طبقه‌بندی آراء متفکران مطالعات شهر اسلامی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳