ساختمان مقداد

 

آریاشهر موقعیت
۱۳ تعداد طبقات
تعاونی مسکن مقداد کارفرما
آرتور امید آذری آرشیتکت

 نما (1)اسکیس نما

هدف اصلی از مطالعات امکان سنجی احداث مجتمع های مسکونی و ساختمانهای بزرگ بررسی میزان تاثیر ونقش این مجتمع ها در سطح شهر و منطقه می باشد . نتایج حاصله از امکان سنجی احداث مجتمع مسکونی مقداد بشرح ذیل می باشد :

۱) مطالعات اقلیمی،زمین شناسی وزیست محیطی در طرحهای امکان سنجی به منظور بررسی و انطباق موقعیت مجتمع های مورد مطالعه در سطح شهر و تاثیر شرایط زیست محیطی و اقلیمی بر روی این اماکن صورت می گیرد بررسی و مطالعه موقعیت مجتمع مسکونی مقداد و انطباق آن با شرایط زیست محیطی ، اقلیمی وزمین شناسی شهر تهران نشان می دهد  که این مجتمع از شرایط نسبتا” مناسبی به لحاظ زمین شناسی واقلیمی بر خوردار است . فاصله نسبتا” مناسب با گسل شهر تهران ، استقرار در جوار پهنه های طبیعی ،جهت گیری مناسب ساختمان نسبت به خورشید و حدکثر بهره برداری از نور خورشید در طول روز و همچنین جهت مناسب ساختمان  نسبت به وزش باد نشان دهنده موقعیت نسبتا” مناسب این ساختمان به لحاظ شرایط زمین ساختی و اقلیمی می باشد .عدم سایه اندازی به بافتهای مجاور و کاهش آلودگی های زیست محیطی از دیگر ویژگیهای استقرار این بنا محسوب می گردد .

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران و میزان تحقق پذیری کاربریهای خدماتی – اجتماعی رفاهی این طرح ها در طی برنامه نشان دهنده عدم تحقق پذیری اجرا واحداث این گونه از فضاها در شهر تهران بوده است بگونه ای که شهر تهران با فقر  وکمبود واحدهای مسکونی پاسخگوی جمعیت موجود وجمعیت مهاجرمواجه بوده است بررسی ها نشان می دهد که احداث مجتمع مسکونی (تکش)  وکلیه تعاونی مسکن میتواند کمک شایانی جهت رفع این کاستی ها خواهد نمود .

همچنین موقعیت این سایت ونحوه ارتباط آن با مرکز اصلی منطقه ۵  باعث رشد و توسعه این مرکز خواهد شد .

بررسی های حاصل از مطالعات ترافیکی در سطح منطقه ۵ نشان دهنده سطح سرویس نسبتا” پایین خیابانهای همجوار سایت می باشد در مقابل آن ،شبکه ها ومحورهای اصلی شهر ومنطقه که در اطراف سایت قرار گرفته اند از سطح سرویس نسبتا” مناسبی برخوردار می باشند بررسی ومیزان جذب سفر به وسیله این مجتمع نشان می دهد که با احداث این مجموعه علاوه بر بهبود سطح سرویس خیابانهای مرکزی شهر وکاهش ترافیک در این محدوده حجم معینی از سفر ها به این مجتمع هدایت خواهد شد.

.همچنین با توجه به موقعیت سایت و دسترسی نسبتا” مناسب آن به پایانه های حمل ونقل عمومی شهری وبرون شهری(پایانه غرب) ومتروصادقیه این برج از موقعیت نسبتا” مناسب ترافیکی در سطح شهر برخوردار است .

مقایسه وانطباق با موقعیت سایت مجتمع با معیارها ی مکانیابی کاربری مسکونی نشان می دهد که این مجتمع از نظر معیارهایی مانند دسترسی به سطح مکان ، دسترسی به تاسیسات زیر بنایی و همجواری با شریانهای اصلی دارای شرایط ایده آل می باشد به گونه ا ی که از تمامی معیارها ی مطرح درمکانیابی کاربری مسکونی برخوردار می باشد. همچنین این مجتمع با استقرار در کنار مراکز عمده خدمات رسان(بیمارستان، پارک، بازارروز و….) شهر باعث رفاه شهروندان وبرقراری عدالت فضایی و عدالت اجتماعی عمل خواهد کرد.

 

فضاهای داخلی و لابی:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

 

پلان:

 

 

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

 

 

 

 

 

 

استخر و جکوزی:

 

 

 

 

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

 

 

 

 

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارکینگ:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری