دیسیپلین منظر

” دیسیپلین منظر” اولین نشست از سلسله نشست های واکاوی منظر

انجمن علمی سرو زرین برگزار می کند:
سلسله نشست های واکاوی منظر، دیسیپلین آینده

نشست اول:
انجمن علمی معماری منظر دانشگاه تهران با حمایت انجمن علمی معماری منظر ایران برگزار می کند:

موضوع: دیسیپلین منظر

سخنرانان:
مهندس مهدی شیبانی
دکتر سید امیر منصوری

مهلت ثبت نام: ۲ الی ۹ دی ماه ۹۴

* جهت ثبت نام، مشخصات (نام، دانشگاه، سال ورود، شماره دانشجویی، شماره همراه، ایمیل) خود را به شماره ۰۹۲۱۶۱۹۷۲۸ پیامک و یا تلگرام کنید.

زمان: شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

تقویم سلسله نشست های واکاوی منظر، دیسیپلین آینده :

• نشست اول: دانشگاه تهران – دی ۹۴
نشست دوم: دانشگاه شهید بهشتی – بهمن ۹۴
نشست سوم: دانشگاه تربیت مدرس – اسفند ۹۴
نشست چهارم: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – فروردین ۹۵
نشست پنجم: دانشگاه علم و صنعت – اردیبهشت ۹۵
نشست ششم: دانشگاه شهید بهشتی – اردیبهشت ۹۵
نشست هفتم: دانشگاه تهران – خرداد ۹۵

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳