خانه ساندویچی,Sandwich House : تبدیل خانه آجری A شکل به جعبه ای سبز

Sandwich House: Addition Turns Brick A-Frame to Green Box

ترجمه: فرزانه جهانمردی

گروه معماری Zawelski، با ارائه طرحی که از آن به خانه ساندویچی یاد می کنند، در پی احیای کیفیت زندگی در ساختمان هستند.

این ایده، بالابردن سقف و اضافه کردن فضای زیر سقف به محدوده زندگی است. با این روش علاوه بر حفظ ساختار خانه موجود، منطقه فضای آزاد و در عین حال خصوصی برای ساکنان ایجاد خواهد شد که در کنار خیابانهای متعدد و شلوغ پیرامون، مجالی برای استراحت و لذت بردن از فضای سبز را در اختیار ساکنان قرار می دهد.

تراس پنهان در طبقه بالای ساختمان، نه تنها پوششی برای ساختمان، بلکه فضایی ترکیبی بین فضای داخلی و بیرونی خانه است، شیوه ای در ساخت که معماران آن را “ساندویچ شهری” نامگذاری کرده اند. این شیوه ساخت، از نمایی سه قسمتی با سه متریال مختلف تشکیل می شود. در قسمت میانی، اغلب فضاهای خصوصی از قبیل اتاق خواب، اتاق مطالعه و حمام، قرار می گیرد.

به گفته طراحان این پروژه، در بازسازی خانه ای هرچند کوچک، که دارای خاستگاه و اصالتی ریشه ای است، نکته حائز اهمیت آنست که، آن اصالت و ریشه حفظ شود. درحقیقت، ارزش ایجاد فضایی معمارانه و جدید، این نکته است که آن ارزشها، حفظ و دوباره سازی شوند. اگرچه شرایط و الزامات کاربردی بنا تغییر کرده باشد، باید با توجه به موقعیت حال حاضر، برای آنچه ارزشمند و قابل نگهداری است، مکان و شرایط مناسب، ایجاد شود.

بهسازی هر خانه از یک سو نشان از ایجاد تنوع در فضای زندگی دارد و از سوی دیگر مکمل برخی کاستی ها در فضای موجود است. کاستی هایی از قبیل نبود فضای سبز، صمیمیت، فضای شخصی و خصوصی. آنان امیدوارند که با تلفیق این عناصر، امکان ایجاد بنایی فراتر از یک ساختمان، را به دست آورند. مجموعه ای کیفی متشکل از فرهنگ، فضا، محیط زیست و زندگی جدید. به این سبب، آنان در تلاش برای ابداع و تعریف دوباره معماری خانه های محلی، از ابتدا هستند.