کلینیک تخصصی بازسازی

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصیبازسازی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی وتعمیر ساختمانی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

تماس با ما :۸۵ ۳۳ ۹۸ ۰۲۱۲۲

 

تبدیل یک مبدل حرارتی به یک مرکز فرهنگی و ورزشی توسط گروه معماری اسلواکیایی atrium-studio انجام شده که نام پروژه آنها EHMK 2013 می باشد.

 

heat-exchanger-vazecka-atrium-studio

 

در منطقه ای مسکونی در کشور اسلواکی این ساختمان که نمای آن چند وجهیی می باشد تبدیل به یک فضای عمومی گشته است و دیوارهای دراماتیکی دارد که به افراد اجازه می دهد تا از آن بالا بروند.

 

heat-exchanger-vazecka-atrium-studio

 

این مبدل دارای ۵ طبقه مرتبط به هم می باشد که تبدیل  به گالری شده و هریک کارکرد خاص خود را دارد در طبقه فوقانی چهار درخت و یک سالن بزرگ وجود دارد که برای بازدیدکنندگان فضایی رابرای آرامش ایجاد می کند.

 

heat-exchanger-vazecka-atrium-studio

 

heat-exchanger-vazecka-atrium-studio

heat-exchanger-vazecka-atrium-studio

تبدیل مبدل حرارتی به یک مرکز فرهنگی ورزشی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳