بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از مهم ترین مجموعه های صوفی- شیعی ایران

 

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در شهر اردبیل واقع شده است و از هسته های تاریخی تاثیرگزار بر معماری و شهرسازی می باشد. به اهتمام تلاش های دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی در سال ۲۰۱۰، این بنای ارزشمند در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلیمعماری دوران صفویه- اردبیل

 

از ویژگی های هنر اسلامی، کاربرد نوع خاصی از هندسه است که ت   حت تاثیر پیشرفت علم ریاضیات در میان مسلمانان بوده است. هر چند دلایل رونق استفاده ازاشکال هندسی در هنر اسلامی، می توان به ممنوعیت تصویرگری در دین اسلام هم چنین به مفاهیم نمادین و عرفانی نهفته در برخی از نقوش هندسی اشاره کرد؛ اما اشکال هندسی شاخص در تزیینات مختلف چوبی، کاشی کاری و … در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را به عنوان یکی از مهم ترین مجموعه های صوفی- شیعی ایران، وجود احتمال ارتباط بین انتخاب آن ها با مفاهیم عرفان اسلامی و آموزه های دینی وجود دارد. مطمئنا انتخاب و کاربرد فراوان اشکال هندسی خاص از جمله نقوش ستاره و شمسه در تزیین این مجموعه و دیگر مجموعه های مشابه، تصادفی نبوده و مانند سایر اجزای هنر دوران اسلامی از مبانی اعتقادی خاصی برخوردار است که بسیاری از آن ها بر ما پوشیده است.

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

 

برگرفته از مقاله ایی به قلم “سید هاشم حسینی”

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳