کلینیک تخصصی بازسازی

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصیبازسازی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی وتعمیر ساختمانی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد..

خدمات شرکت ما

گروه مهندسی ایران معماری تحت نظارت مهندسین مشاور آلتون سازه توانمند است که در زمینه های بازسازی ، به خلق آلترناتیو هایی متفاوت  بپردازد.

تماس با ما :۸۵ ۳۳ ۹۸ ۰۲۱۲۲

 

Reconstruction

کلیات و گستره کار

کیفیت ساختمان های آجری، اسکلت فلزی، بتن آرمه، چوبی و نظایر آنها اعم از اینکه بزرگ یا کوچک باشند، در مرحله طرح و اجرا به رعایت پاره ایی از مسائل فنی که به دانش رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، ارتباط پیدا می کند، بدیهی است عدم توجه به اصول طراحی و معماری ،مبانی محاسباتی، ضوابط تاسیساتی و بالاخره اجرا، ساخت و نگهداری ونیز استفاده از مصالح نامرغوب، اشکالاتی را در پی خواهد داشت که ساختمان را پیش از موقع، نیاز به تعمیر می سازد.

 

Reconstruction

تخریب و اصلاح نما سازی

اگر تعدادی از آجرهای نما شکسته و یا لب پریده باشند، به قسمتی که عدم تعویض آنها لطمه زیادی به زییبایی نمای ساختمان وارد سازد، باید نسبت به تعویض آنها اقدام گردد.

Reconstruction

بدین منظور ابتدا باید با قلم و چکش اطراف آجر را خالی و سپس آجر شکسته را از جای خود بیرون آورند، داخل حفره های آجر را خالی و سپس آجر شکسته را از جای خود بیرون آورند، داخل حفره های آجر را کاملا تمییز کرده، آجر نما را در صورت لزوم تیشه داری و آبساب کرده و سر جای خود قرار دهند.بعد از نصب آجر بند کشی باید با دقت انجام شود.با افزایش کمی سیمان سفید به ملات ماسه سیمان، می توان رنگ ملات نو را با ملات قدیمی هماهنگ ساخت.

Reconstruction

به طور کلی پله ها از لحاظ شکل ظاهر و کاربرد مصالح، به ترتیب زیر تقسیم بندی می شوند:

پله های بتنی که کف و نمای آن نمایان است.

Reconstruction

پله های فلزی با کف پله سنگی که سنگ ها به نحو مناسبی به اسکلت فلزی متصل گردیده اند.

پله با فرش موزاییک

پله با هره آجری

پله موزاییک پیش ساخته

Reconstruction

پله موزاییک درجا

در اصلاح و بازسازی پله ها باید توجه داشت که حتی الامکان رنگ قسمت نو با قسمت کهنه هماهنگ باشد.بدیهی است چنانچه دستگاه نظارت این تعمیر را تاید ننماید ، باید نسبت به تعویض پله هماهنگ با سایر پله ها اقدام کرد.

Reconstruction

Reconstruction

Reconstruction

بازسازی نما و پله