ورودی سالن کنفرانس کارخانه روغن لادن - بهشهر

ورودی سالن کنفرانس کارخانه روغن لادن - بهشهر

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
مجتمع مسکونی اطلس - سعادت آباد

مجتمع مسکونی اطلس - سعادت آباد

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
ویلای شخصی - هشتگرد

ویلای شخصی - هشتگرد

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای کسب اطلاعات 22983385-021

...
خانه معلق - لواسان

خانه معلق - لواسان

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای کسب اطلاعات 22983385-021

...
مجتمع مسکونی - نیاوران

مجتمع مسکونی - نیاوران

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
طراحی داخلی رستوران کارخانه روغن لادن - بهشهر

طراحی داخلی رستوران کارخانه روغن لادن - بهشهر

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
خانه روی آب - دماوند

خانه روی آب - دماوند

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
مجتمع مسکونی - هروی

مجتمع مسکونی - هروی

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
مجتمع مسکونی مدیا - هروی

مجتمع مسکونی مدیا - هروی

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
لابی ساختمان اداری کارخانه روغن لادن - بهشهر

لابی ساختمان اداری کارخانه روغن لادن - بهشهر

آرشیتکت آرتور امید آذری
طراحی و اجرا
تماس برای مشاوره 22983385-021

...
News arrow کلینیک نما arrow اصول طراحی نما

اصول طراحی نما

Saturday, 15 June 2013

 

گروه مهندسین معماری ایران

 

 

 

نما


کلینیک تخصصی طراحی و اجرای نما

آرشیتکت: آرتور امید آذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی نما، در گروه مهندسی معماری ایران صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی و ساخت نما است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم  نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

 

 

تعریف نما

سطوح‌ تشكيل‌ دهنده‌ هر بدنه‌" نما " ناميده‌ مي‌شوند. هر نما جزئي‌ از بدنه‌ است‌ كه‌ پوسته‌ يا پوسته‌هاي‌ ظاهري‌ هر بنا يا ساختمان را تشكيل‌ مي‌دهد.

از آنجا كه‌ متولي‌ طراحي‌ نما يا نماهاي‌ هر ساختمان‌ معماران‌ مي‌باشند و طراح‌ شهري‌ كليت‌ بدنه‌ها را تعيين كرده و به‌ ارائه‌ ضوابط مي‌پردازد، لازم است‌ تدبيري‌ انديشيد كه‌ توسط آن‌ بتوان به‌ سطوح‌ همخوان‌، هماهنگ‌ و يا به‌ عبارتي‌ وحدت‌ يافته‌ در بدنه‌ فضاي‌ شهري ‌رسيد.

هر نما بايد از لحاظ ويژگي‌هاي‌ بصري‌ مرتبط با زمينه ‌اطراف‌ يعني‌ بقيه‌ نماها بوده‌ و هماهنگ‌ با آنها طراحي‌ گردد. بنابراين‌ مي‌بايست ابتدا اجزاء نما را شناخت‌.

 

عناصر و  اجزاء  نما

در هنگام‌ رؤيت‌ يك‌ نما نه‌ تنها اجزاء سازنده‌ آن‌ يعني ‌مجموعه‌اي‌ از اطلاعات‌ بصري بلكه آن قسمت‌ از محدوده‌ اطراف‌ كه ‌قابل‌ رؤيت‌ است‌ ادراك‌ مي‌گردد، بلكه‌ نما به‌ عنوان‌ جزئي‌ از محيط اطراف‌ نيز مطرح‌ گشته‌، شكلي‌ مي‌شود بر زمينه بدنه.

این عناصر در دسته‌هاي‌ زير قابل‌ تقسيم‌بندي‌اند:

 • پهنه‌بندي‌ سطوح
 • خط زمين
 • خط آسمان
 • سطوح‌ كدر و شفاف
 • ورودي
 • بالكن
 • كنسول
 • پلكان‌
 • جنس‌ و رنگ‌ مصالح‌
 • سطوح‌ پر و خالي‌
 • تناسبات‌
 • خطوط غالب‌ در نما
 • عرض‌ قطعات
 • هندسه‌ پنهان‌
 • تزئينات
 • عناصر الحاقي‌

 

 

پهنه بندی سطوح در نما

عناصر ذکر شده در این تصویر قابل رویت می باشد.

 

پهنه‌بندي‌ سطوح

سطح‌ هر نما معمولاً به‌ پهنه‌هاي‌ مختلف‌ قابل تقسيم‌ شده است‌. اين‌ پهنه‌ها زماني‌ ادراك‌ مي‌گردند كه‌ بتوان‌ محدوده‌اي‌ براي‌ آن‌ تشخيص‌ داد. يك‌ نما ممكن‌ است‌ تنها يك‌ پهنه‌ و يا متشكل‌ از پهنه‌هاي‌ متفاوت‌ باشد.

پهنه‌ها يا توسط احجام‌ متفاوت‌ ايجاد مي‌گردند و يا توسط محدوده‌هايي‌ كه‌ ايجاد مرز مي‌نمايند. هرگونه‌ تغيير در بافت‌ سطوح‌ يا نحوه‌ تركيب اجزاء آن‌ پهنه‌اي‌ متفاوت را ارائه مي‌دهد.

آنچه‌ در پهنه‌بندي‌ يك‌ نما در این کلینیک مدنظر قرار می گيرد:

 • ابعاد و اندازه‌ پهنه‌ها
 • تناسبات‌ هر پهنه‌
 • نحوه‌ تركيب‌ پهنه‌ها
 • شكل‌ هر پهنه‌
 • بافت‌ پهنه‌ مي‌باشد، تا در نهایت به خلق سطحی گویا از باب بصری منجرشود.

نما

توجه به خط آسمان و زمین و ترکیب بندی صحیح باعث پویایی در نمای ساختمان شده است.

 

سطوح‌ كدر و  شفاف

 

سطوح‌ شفاف‌ آن‌ بخشي‌ از بدنه‌ را شامل‌ مي‌شوند كه‌ از مصالح ‌شفاف‌ يا نيمه‌شفاف‌ مانند شيشه ساخته شده باشد. سطوح كدر از مصالح‌ غيرشفاف‌ ساخته‌ مي‌شوند مانند: آجر، سيمان‌ و...

در بررسي‌ اين‌ سطوح‌ و دست‌يابي‌ به‌ قانونمندي ميان‌ آنان‌ در يك‌ بدنه‌، بايد به‌ موارد زير توجه‌ نمود:

 • ميزان‌ پيوستگي‌ يا تفرق‌ سطوح‌ شفاف كه‌ نمايانگر ارتباط ميان‌ سطوح‌ و نحوه‌ پراكندگي‌ شفافيت‌ در بدنه‌ است‌.
 • درصد سطوح‌ شفاف‌ به‌ كدركه‌ نشان‌ مي‌دهد چه‌ مقدار از كل ‌سطح‌ بدنه‌ شفاف‌ بوده‌ و در كل‌ بدنه‌، بدنه‌اي‌ نسبتاً شفاف‌ يا نسبتاً كدر است‌.
 • تناسبات‌ سطوح‌ يعني‌ نسبت‌ ارتفاع‌ به‌ عرض‌ سطح‌ شفاف‌ كه ‌نمايانگر ميزان‌ كشيدگي‌ سطوح‌ شفاف‌ مي‌باشد.

 

 • شكل‌ سطوح‌ شفاف‌، و اينكه‌ آيا سطح‌ شفاف‌ از نظر شكلي ‌هندسي‌ است‌ يا غيرهندسي‌، منتظم‌ است‌ يا غيرمنتظم‌، متقارن‌ و...
 • ميزان‌ فرورفتگي‌ يا پيش‌آمدگي‌ احتمالي سطوح در بدنه‌ كه ‌نمايانگر اختلاف‌ سطوح‌ شفاف‌ با سطح‌ بدنه مي‌باشد
 • زاويه‌ سطوح‌ شفاف‌ نسبت‌ به‌ سطوح‌ عمودي‌ بدنه. گاه‌ ممكن‌ است‌ سطح‌ شفاف‌ نسبت‌ به‌ بدنه‌ داراي‌ چرخش‌ باشد. اين‌ چرخش‌ مي‌تواند حول‌ محور عمودي‌ يا محور افقي‌ سطوح‌ شفاف بوده‌ و ياتركيب‌ از ايندو باشد.
 • جنس‌ سطوح ‌)كاملاً شفاف‌ يا نيمه‌شفاف‌ بودن‌(
 • رنگ‌ سطوح‌
 • ميزان‌ انعكاس‌ سطح‌ شفاف‌ كه‌ نمايانگر ميزان‌ بازتاب‌ نور توسط سطح‌ شفاف‌ و به‌ عبارتي‌ ميزان‌ آينه‌ بودن‌ آن‌ است‌.
 • امكان‌ ديد از بيرون‌ به‌ درون‌ توسط سطوح‌ شفاف‌.

 

 

شیشه

 

< Previous

Statistics

Who's online

We have 736 guests online
This is my Google PageRank - SmE Rank free service Powered by Scriptme

User Login

No account yet? Create account
Find me on Facebook Take a look on my Flickr photos
Follow me on Twitter Watch my channel on Youtube

DediData Web Design