بزرگترین آبشار مصنوعی در جهان

بزرگترین آبشار مصنوعی در جهان

دولت چین بزرگترین آبشار مصنوعی جهان را روی رودخانه زرد در استان لویانگ احداث کرده است.

به گزارش «۲۴»، دولت چین بزرگترین آبشار مصنوعی جهان را روی رودخانه زرد در استان لویانگ احداث کرده است.
هر ساله توریست های بسیاری از سراسر جهان برای تماشای این سازه عظیم به این مکان می آیند.

Artificial_waterfall3

Artificial_waterfall4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته می باشند.