فروردین

۱ فروردین ۱۳۹۵

ساختمان مقداد

ساختمان مقداد   آریاشهر موقعیت ۱۳ تعداد طبقات تعاونی مسکن مقداد کارفرما آرتور امید آذری آرشیتکت   هدف اصلی از مطالعات امکان سنجی احداث مجتمع های […]
۲۵ اسفند ۱۳۹۴

مجموعه توریستی، تفریحی، تجاری و مسکونی ماراوا

مجموعه توریستی، تفریحی، تجاری و مسکونی ماراوا   رتبه اول مسابقه “مجموعه توریستی، تفریحی، تجاری و مسکونی، مراغه“ دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA آرشیتکت: آرتور […]