ویلا لواسان
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
نمایشگاه کتاب هنوز آماده نیست
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

پارک خرید

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: شرکت خانه

موقعیت: تهران_شهرک غرب

 

اداری:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری ۱۸ arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

لابی:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

دیدگاه ها بسته شده است