ویلای شخصی هشتگرد
۱۸ بهمن ۱۳۹۳
مجتمع تجاری اداری اصفهان
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

ویلای کلاسیک دریا کنار

 

موقعیت                  دریا کنار

تعداد طبقات                –

کارفرما                   آقای عباسپور

آرشیتکت                آرتور امید آذری

 

 

۴۶۳b8176-d5fb-4242-b930-df3d7dd6af8b

دیدگاه ها بسته شده است