ساخت مجتمع مسکونی شبیه قله های یخی
۱۷ فروردین ۱۳۹۵
مسابقه طراحی مدرسه
۲۱ فروردین ۱۳۹۵

طراحی نما ساختمان اداری، تجاری نکته دان

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: نکته دان

موقعیت: اصفهان

همکاران طراحی: مولود حسینی امیر

نقشه های فاز دو: سعید جعفری

مدلینگ: مولود حسینی امیر

پرزانته: محسن قناد پور

 

عکس اجرایی:


 

رندر های نهایی:دیدگاه ها بسته شده است